Acordul Utilizatorului
Ultima modificare a fost făcută în data de 01.06.2019

Prin accesarea și/sau utilizarea acestui website și/sau a oricăror servicii indicate în cadrul acestuia, precum și prin înregistrarea pe acest website ca urmare a accesării secțiunii de abonare, vă exprimați acordul asupra conținutului următoarelor documente:
Vă rugăm să citiți cu atenție documentele menționate.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CONȚINUTUL ACESTOR DOCUMENTE, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ÎN ALT MOD PAGINA NOASTRĂ DE INTERNET ȘI/SAU ORICE SERVICII INDICATE ÎN CADRUL ACESTEIA.
Actualizare
Conținutul acestui Acord poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați în acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost facută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine in totalitate.
Cum ne puteți contacta
Daca aveti întrebări sau comentarii cu privire la acest document puteți să ne contactați prin e-mail la artizaniiolfactivi@gmail.com